Sådan forbereder du dig til udskiftning af vandmåleren.

Rørby-Årby Vandværk skal have skiftet vandmålere, og i den forbindelse er der nogle ting, som du skal gøre, inden vores montør kommer ud til dig.

Se i videoen hvordan du forbereder dig, inden vi kommer ud og skal udskifte din vandmåler.

Hvor sidder vandmåleren?

Vandmåleren sidder typisk i et skab i dit bryggers, gang eller køkkenskab. Den kan også sidde i kælderen nede ved gulvet, eller i en målerbrønd udenfor.

Forberedelse

Alle vandmålere har en lille rude, og inde bag den, er der nogle visere som løber rundt, og en række tal som viser dit vandforbrug.

Det er dig der skal sørge for at ventilerne på hver sidde af vandmåleren kan åbnes og lukkes. Ventilerne sidder ikke nødvendigvis helt tæt på måleren, men kan sidde et stykke væk.
Kan ventilerne ikke åbnes og lukkes, så kan vores montør IKKE skifte vandmåleren, og vores montør reparerer ikke ventiler.

Ventilerne omkring vandmåleren kan være udformet forskelligt, eller have forskellige farver.

For at tjekke ventilerne skal du gøre følgende:

Er din vandmåler placeret udenfor i en målerbrønd, gennemgår du samme procedure.

Er der fejl ved ventilerne?

Hvis ventilerne ikke virker, skal du bestille en autoriseret VVS-installatør til at reparere installationen.
Det er dit ansvar, at det bliver gjort.

Nu skal du se, om der er tæring på rørerne. Tæring ligner rust, men sidder dybere. Hvis der er tæring på rørerne, skal du ligeledes bestille en autoriseret VVS-installatør til at reparere installationen.
Dette er, ligesom med ventilerne, dit ansvar at det bliver gjort.

Rørby-Årby Vandværk udfører kun service på vandmåleren.
Hvis ventilerne virker, og der ikke er tæring på rørerne, så er du klar til at modtage vores montør.
For at vores montør kan komme til installationen, er det vigtigt at der er gjort plads omkring installationen.
Når vandmåleren er udskiftet, skal du lade vandet løbe i 3 minutter.

Du er velkommen til at kontakte os på telefon 2127 1213, hvis du har spørgsmål.