Information: Info til forbruger


Info fra vandværket

Der er pt ingen beskeder

Vh Rørby-årby vandværk

Ny anlægning af forsyningsledning

Rørby-årby vandværk står over for en af de største projekter.

Et stykke på 805m forsyningsledning som skal tilkobles sammen med, Bastrupvej, Årbygade/Lykkebakken, Årbygade/ Årbyvej.

Den 25. maj 1904 dannes “Rørby Vandværk”. Rørby-Årby vandværk er et privat vandværk med 4 vandboringer og 640 forbrugere.

1 Kubikmeter vand koster 70.-kr. men hvad går pengene til.

8kr. til vandværket, 7kr. til Staten

14kr til moms og 41 til Forsyningen.

Et toilet, der løber, kan koste dig dyrt!

Et toilet, der løber, kan koste dig helt op mod 10.000 kroner om året i vand. En lodret, gul kalkstribe i toilettet eller lidt uro på vandoverfladen i kummen er sikre tegn på, at dit toilet er i stykker og trænger til et eftersyn. Og det er en god ide at få det ordnet, for ellers kan din vandregning stikke helt af.

Selvom dit gamle enkelt-skyls toilet ikke fejler noget, kan det alligevel være en god idé at skifte det ud med et nyt to-skyls. Ældre toiletter bruger op til 15 liter vand hver gang, der skylles ud, mens to-skyls toiletter normalt bruger 3 eller 6 liter pr. skyl. Du kan altså vælge at betale 1,05 kroner eller 21 øre, hver gang du skyller ud.

Hvis du én gang om måneden noterer, hvor meget vand du har brugt, vil du kunne spotte et eventuelt vandspild.

Rørby-Årby vandværk